Editorial Team

Editor-in-Chief

Dr. Liping Zhou,School of Management,Jiangsu University

Associate editor

Prof. Yun Wang,Hunan University of Arts and Science,China

A/Prof. Yunchang Xia,Political Teaching and Research Office, Urumqi Campus, Armed Police Engineering University,China

Editorial Board Member

A/Prof. Xiuli Zhao,Henan University of Technology

A/Prof. Hongde Gao,Hebei University of Architecture

Feng Yin,Chang'an University,China

Lijuan Dai,Shaanxi Aviation Professional Technical Institute,Chian

Yongming Wang,JNing High School Wulanchabu Attached To BeiJing Normal University,Chian

Caiyan Meng,Second Shangcai County Junior High School,China

Bin Zhao,Yunnan University Of Bussiness Management,China

Junfang Li,Jiaotong University Hope College,China

Dr. Hanqiao Tang,Huainan Normal University,China

Fei Wang,Xi'an FanYi University,China

Baowei Wang,Xi'an Aeronautical University,China

Heng Xu,Shanxi University of Chinese Medicine,China

Jie Weng,Shaanxi University of Chinese Medicine,China

Zhifeng Tang,Guangdong Songshan Polytechnic,China